Uzman erbaş alımı ne zaman? Uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? | KURUMSALHABER.COM.TR

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere uzman erbaş alımı yapılacak. UZMAN ERBAŞ ALIMI NE …

Uzman erbaş alımı ne zaman? Uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? | KURUMSALHABER.COM.TR
REKLAM ALANI
07.10.2022
55
A+
A-
Google News

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere uzman erbaş alımı yapılacak.

UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular, 10-20 Ekim tarihlerinde, “https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu” internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az lise mezunu olmak,
 • .2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
 • Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisiüzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Ekim 2017 tarihi ve sonrasında terhisolanlar),
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birliktarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’te yer alan
 • “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bubelgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
 • Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış vemüteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş vesözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2022yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonradoğmuş olanlar başvurabilir),
 • Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil),uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tümadayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafındansorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamadaolursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),
 • Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesifeshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattakişartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ileGn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayıfeshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir,
 • Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fizikikabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarındabaşarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafındanotuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mâhkum olmamak, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi,bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak
REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.